آکادمی کوانتوم تریدر همراه همیشگی...
پارسا حقیقی 09129219075 _ مهدی سادات رستم 09175571269
0
لیست مطالب
کوانتوم تریدر ۹

تحلیل شاخص کل

آپدیت تحلیل شاخص کل در تاریخ  1399/08/18 تحلیل شاخص کل را در تاریخ چهارم آبان ماه در سایت قرار داده و برای شاخص کل دو منطقه حمایتی مشخص نموده که منطقه اول محدوده 1330 و 1300 بوده و شاخص این ...