آکادمی کوانتوم تریدر همراه همیشگی...
پارسا حقیقی 09129219075 _ مهدی سادات رستم 09175571269
0
لیست مطالب
کوانتوم تریدر ۹

تحلیل شاخص کل

آپدیت تحلیل شاخص کل در تاریخ  1399/08/18 تحلیل شاخص کل را در تاریخ چهارم آبان ماه در سایت قرار داده و برای شاخص کل دو منطقه حمایتی مشخص نموده که منطقه اول محدوده 1330 و 1300 بوده و شاخص این ...
کوانتوم تریدر ۷

تحلیل شاخص کل بورس

تحلیل شاخص کل با روش گن و کانال شاخص کل در منطقه ( 1 ) که منطقه ای PRZ به حساب میاید دارای 3 حمایت مهم میباشد حمایت ماژوری 1320 (تحلیل گن ) حمایت نیمه ماژور 1330 (خط نیمه ماژور ...