آکادمی کوانتوم تریدر همراه همیشگی...
پارسا حقیقی 09129219075 _ مهدی سادات رستم 09175571269
0

الگوهاي ادامه دهنده شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال

الگوي شکاف تاسوکی صعودي

این الگوي ادامه دهنده در روند صعودي ایجاد می شود که در ابتداي آن دو شمع صعودي با شکافی صعودي از هم وجود دارند و شمع سوم در محدوده شمع دوم آغاز و در محدوده شکاف قبلی بسته می شود.


الگوي شکاف تاسوکی نزولی


این الگوي ادامه دهنده در روند نزولی ایجاد می شود که در ابتداي آن دو شمع نزولی با شکافی نزولی از هم وجود داشته و شمع سوم در محدوده شمع دوم آغاز و در محدوده شکاف قبلی بسته می شود.


الگوي شمع هاي سفید پهلو به پهلو صعودي


از جمله الگوهاي ادامه دهنده ي کمیاب است که در آن یک شمع صعودي بلند وجود داشته سپس یک شمع صعودي بلند دیگر با شکافی صعودي از آن قرار دارد و شمع سوم نیز صعودي با نقطه آغازین یکسانی با شمع قبلی است که تقریبا اندازه یکسانی با آن دارد.


الگوي شمع هاي سفید پهلو به پهلو نزولی


از جمله الگوهاي ادامه دهنده ي کمیاب است که در آن یک شمع نزولی بلند وجود داشته سپس یک شمع صعودي بلند دیگر با شکافی نزولی از آن قرار دارد و شمع سوم نیز صعودي با نقطه آغازین یکسانی با شمع قبلی است که تقریبا اندازه یکسانی با آن دارد.

 

الگوي سه گانه هاي صعودي


این الگوي ادامه دهنده در روند صعودي ایجاد شده که در آن ابتدا یک شمع صعودي بلند وجود دارد سپس سه یا چهار شمع نزولی کوچک تشکیل شده به طوري که از محدوده بدنه شمع اول پایین تر نمی روند و در آخر شمعی صعودي و بلند است که در بالاي تمام شمع هاي قبلی بسته می شود.


الگوي سه گانه هاي نزولی


این الگوي ادامه دهنده در روند نزولی ایجاد شده که در آن ابتدا یک شمع نزولی بلند وجود دارد سپس سه یا چهار شمع صعودي کوچک تشکیل شده به طوري که از محدوده بدنه شمع اول بالاتر نمی روند و در آخر شمعی نزولی و بلند است که در پایین تمام شمع هاي قبلی بسته می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *